zaterdag 31 december 2011

CAP kennisdag


Op 16 februari organiseert CAP100 weer een CAP Kennisdag. Het doel van deze dag is kennis uit te wisselen met betrekking tot het thema rond lichamelijke handicap en arbeid. Er is voor zowel het bedrijfsleven, als de kandidaten, nog relatief veel onbekend op dit gebied. Wel is het voor een ieder duidelijk dat het belangrijk is om te werken aan een inclusieve samenleving. Maar hoe doen we dit? Dit roept vragen op bij beide partijen. Met deze kennisdag hopen ze alle partijen dichter bij elkaar te brengen. 
 
CAP100 nodigt een divers publiek uit voor deze kennisdag, waaronder CAP100 Talenten, geplaatste CAP Kandidaten, CAP100 Partners, diverse organisaties en bedrijven. Het programma van de dag is er op gericht om nader kennis te maken met elkaar, onder andere door met een aantal korte stellingen de dialoog en een discussie op gang te brengen. 

Bron: Nieuwsbrief van CAP100

vrijdag 30 december 2011

De Carnes Arm

Mark Lesek, uit Australië, verloor zijn rechterarm in 2003, door een auto-ongeluk. Hij probeerde verschillende bestaande armprotheses uit, maar geen enkele beviel hem.

Zes jaar geleden stuitte Mark op de -bijna antieke- Carnes Arm. Hij was gefascineerd door deze prothese en besloot de arm om te gaan bouwen tot bruikbare prothese. En wat mij nou weer fascineert is dat hij hier 'carbon fiber' voor gebruikt, een zeer lichte en sterke koolstofvezel, die vooral toegepast wordt op sportauto's en -motorfietsen.

Zelfs de meest lichte prothesehand levert mij qua gewicht overbelastingklachten op, dus hoe minder een prothese weegt, hoe beter. Ik moet echter nog even wachten, want het kan nog wel 6 maanden duren voor Mark Lesek met bruikbare kopieën op de markt komt. En dan is het nog maar de vraag of de vernieuwde Carnes Arm ooit in Nederland verkrijgbaar zal zijn.

Bron: Billings Gazette & Swisswuff.ch

donderdag 29 december 2011

Ontwikelingsneurologie


Het Instituut voor Ontwikkelingsneurologie maakt deel uit van de Beatrix Kinderkliniek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen. Het Instituut is een onderzoeksafdeling die hoort bij de Graduate school of Behavioral and Cognitive Neuroscience (BCN).

Het onderzoek van het Instituut voor Ontwikkelingsneurologie richt zich op de mechanismen die ten grondslag liggen aan de normale en afwijkende ontwikkeling van het menselijke zenuwstelsel. Het accent ligt daarbij op de vroege fasen van de ontwikkeling, maar soms worden lijnen doorgetrokken naar de betekenis van bevindingen voor het volwassen bestaan. De belangrijkste onderzoeksthema's zijn:
 • Vroegtijdige opsporing van ontwikkelingsstoornissen
 • Vroege interventie: effect van voeding en kinderfysiotherapeutische interventie op ontwikkeling
 • Het effect van IVF/ICSI op ontwikkeling
 • De betekenis van lichte neurologische disfuncties (minor neurological dysfunction (MND) bij kinderen met onhandige motoriek (DCD), specifieke leerproblemen en kinderpsychiatrische aandoeningen.
 • Pathofysiologie van motorische ontwikkelingsstoornissen zoals cerebrale parese (CP) en DCD
(Bron: Developmental Neurology)


Onderzoekslijnen
Ontwikkeling van arm-hand motoriek bij kinderen met congenitale ontwikkelingsstoornissen

Onderzoek: Kinderen met een congenitaal reductiedefect van de bovenste extremiteit: Wat is het effect van de leeftijd waarop gestart wordt met het dragen van een armprothese op de functionaliteit

Het is tot op heden onduidelijk of introductie van een prothese op jonge leeftijd bij kinderen met een congenitaal reductie defect van de bovenste extremiteit leidt tot een betere acceptatie van de prothese en een betere functionaliteit. In dit project wordt geprobeerd daar meer zicht op te krijgen.

Onderzoekers:

Drs. Rick van den Berg - Centrum voor Revalidatie, UMCG
Prof. Dr. Mijna Hadders-Algra - Ontwikkelingsneurologie
Drs. Karin Huizing - Centrum voor Revalidatie, UMCG
Dr. Karel Maathuis - Centrum voor Revalidatie, UMCG
Dr. Heleen Reinders-Messelink - Centrum voor Revalidatie, UMCG
Dr. Corry van der Sluis - Centrum voor Revali
datie, UMCG
Recente publicaties:
 1. Meurs M, Maathuis CGB, Lucas C , Hadders-Algra M, Van der Sluis CK. Prescription of the first prosthesis and later use in children with congenital unilateral upper limb deficiency. A systematic review. Prosthet Orthot Int 2006; 30: 165-73.
 2. Huizing K, Reinders-Messelink HA, Maathuis CGB, Hadders-Algra M, Van der Sluis CK. Age of first prosthetic fitting and later functional outcome in children and young adults with unilateral congenital below the elbow deficiency; a cross-sectional study. Prosthet Orthot Int 2010;34:166-74.   

Pasprothese bij de Hoogstraat

De Hoogstraat heeft - in samenwerking met 2 studenten van de Haagse Hogeschool - een pasprothese ontwikkeld. Mensen met een amputatie of aanlegstoornis van de onderarm/hand kunnen hiermee ervaren hoe het is om een prothese te gebruiken. Iemand die een prothese overweegt, kan de pasprothese proberen en bewuster voor een (bepaald type) prothese kiezen. Het is mogelijk om een myo-electrische hand uit te proberen of een lichaamsbekrachtigde haak.

Het is eigenlijk gek dat zoiets niet veel eerder ontwikkeld is! Nu alleen ook nog een pasprothese voor mensen met een bovenarmprothese.Wel jammer dat er niet iets meer uitleg bij de video is.

Bron: De Hoogstraat


woensdag 28 december 2011

Fotoboek StarringU! is uit


StarringU! is een portrettenserie van mensen met een handicap tijdens hun revalidatie.

De fotograaf, Jan Beerling, heeft de mensen in een geïmproviseerde studio in revalidatiecentrum het Roessingh in Enschede gefotografeerd met daarbij elementen uit hun persoonlijke leven van buiten het revalidatiecentrum. De serie maakte hij tijdens zijn eigen revalidatie.


Het boek telt 24 pagina’s full-colour en is uitgebracht in het formaat 28 x 21 cm. Jan geef het fotoboek uit in eigen beheer. Het is on-line in te zien en het is rechtstreeks bij hem te bestellen.


Bekijk hier het fotoboek: Albelli

StarringU! bestellen
Het boek is full-colour in het formaat 28 x 21 cm. (A4) en telt 24 pagina's.
Bestellen vóór 31 december: € 37,35 (+ verzendkosten € 2,76)
Bestellen ná 31 december: € 40,50 (+ verzendkosten € 2,76)
Om te bestellen, stuur een e-mail naar: info@janbeerling.nl
 
Bron + afbeelding: Jan Beerling Dwarslog

2012: de eerste handtransplantatie van Engeland

       Jeff Kepner onderging in 2009 een dubbele handtransplantatie in de Verenigde Staten. © AP

De eerste handtransplantatie van Groot-Brittannië zal volgend jaar plaatsvinden in Leeds. Er wordt een speciale ziekenhuisafdeling ingericht voor de ingreep.

Hoewel de operatie bijna hetzelfde is als een eigen hand vastmaken aan een arm van de oorspronkelijke eigenaar, kleven er veel problemen aan het vastzetten van een donorhand, schrijft The Telegraph. Want niet alleen moet er een donorhand gevonden worden die fysiek gezien past bij de arm van degene die hem krijgt, ook moet de nieuwe eigenaar het emotioneel aankunnen om een vreemde hand te gebruiken.

De eerste persoon ter wereld die een nieuwe hand kreeg die niet de zijne was, wilde hem niet houden. Clint Hallam, een Nieuw-Zeelander, zei dat zijn nieuwe hand voelde als de hand van een dode man. Professor Simon Kay, de arts die de nieuwe afdeling zal leiden, zegt te willen voorkomen dat Groot-Brittannië een nieuwe Clint Hallam opereert.

Het is nog niet bekend wie de eerste eigenaar van een donorhand zal worden, er zijn nu zo'n zes gegadigden. Een nieuwe hand kost overigens ongeveer 10.000 pond (bijna 12.000 euro), dat is ongeveer net zoveel als een levertransplantatie.

Bron: Volkskrant

dinsdag 27 december 2011

Spieren en functies van de hand en onderarm


Om de hand (vingers, duim en pols) te laten bewegen, zijn er spieren nodig. Deze spieren bevinden zich hoofdzakelijk in de onderarm en enkele in de hand. De functies van deze spieren zijn het buigen, strekken en zijwaarts bewegen van de vingers, duim en pols. Het knijpen, een hand geven, tas dragen, etc. is mogelijk door middel van deze spieren.

Woord en betekenis
Om je een duidelijk beeld te geven wat de benamingen van de spieren, oorsprong, aanhechtingen en functies inhouden, is op Wetenschap.info een lijst samengesteld met de Latijnse benamingen en hun betekenis.

Erg handig, aangezien er tussen doktoren onderling volop latijnse woorden worden gebruiken. Met deze lijst weet je nu zelf ook waar ze het over hebben.

Bron + afbeelding: Wetenschap.info

De anatomie van de hand


We gebruiken onze handen elke dag zonder er bij na te denken. Toch is het uniek wat wij, als mensheid, kunnen uitvoeren met onze handen. We hebben een ver ontwikkelde fijne motoriek. Om fijn motorische bewegingen te kunnen uitvoeren is er een complex stelsel van botten, gewrichten, spieren en pezen nodig.

De botten in de hand

We kunnen de botten in de hand in drie categorieën indelen:
 • Het skelet van de handwortel
 • Het skelet van de middenhand
 • Het skelet van de vingers
Het skelet van de handwortel
De Carpus, de handwortel bestaat uit 8 handwortelbeentjes. Deze liggen in twee rijen van 4 in de hand.

In de rij het dichts bij de elleboog:

 • Het os scaphoideum , is het grootste bot in deze rij
 • Het os lunatum
 • Het os triquetrum, heeft de vorm van een piramide
 • Het os pisiforme

In de rij het dichts bij de vingers:

 • Het os trapezium
 • Het os trapezoideum
 • Het os capitatum, is het grootste bot in de handwortel
 • Het os hamatum , is te herkennen aan zijn uitsteeksel
Het skelet van de middenhand
De middenhand, de metacarpus bestaat uit 5 middenhandsbeentjes. De latijnse naam voor middenhandsbeentjes is Ossa metacarpalia. Zij lopen in een boog over je hand. De namen van de middenhandsbeentjes is simpel. Ze zijn genummerd vanaf je duimzijde naar de pinkzijde van I tot en met V. Het middenhandsbeentje onder je duim heet dus: Os metacarpale I. Dit beentje (onder de duim) is anders gevormd als de andere middenhandsbeentjes. Het is namelijk zadelvormig en een stuk korter dan de overige middenhandsbeenjes.

Het skelet van de vingers
Een vinger bestaat uit vingerkootjes, phalanges genoemd. Elke vinger bestaat uit drie kootjes: phalanx proximalis, phalanx media en phalanx distalis. De duim daarentegen heeft er maar twee, hier ontbreekt de phalanx media.
 De gewrichten in de hand
Gewrichten zijn verbindingen tussen beenderen of beenstukken. Gewrichten zijn verschillend in beweeglijkheid. Ze kunnen zeer beweeglijk zijn tot niet beweeglijk. Daar je in de hand veel botten hebt, heb je ook veel gewrichten.

Het meest bekende gewricht in de hand is het polsgewricht, bestaat eigenlijk uit twee gewrichten: de articulatio radiocarpea en de articulatio mediocarpea. Deze gewrichten worden gevormd door de radius (een van de onderarmbotten), een stuk kraakbeen (discus articularis) en één rij handwortelbeentjes. In de volksmond wordt deze twee gewrichten onder 1 noemer geschaard omdat de bewegingen die de hand ten opzichte van de onderarm uitvoert altijd in beide gewrichten plaatsvinden.

Tussen de andere rij handwortelbeentjes en de middenhandsbeentjes zitten verschillende gewrichten: articulationes carpometacarpeae en de articulationes intermetacapeae. In deze gewrichten is niet veel beweging mogelijk, slechts kleine verschuivingen tussen de botstukken. Bij de pink is een wat grotere bewegingsmogelijkheid.

De gewrichten van de vingers zijn in te delen in twee groepen:

 • articulationes metacarpophalangeae, de MP-gewrichten (MCP-gewrichten)
 • articulationes interphalangeae, de IP gewrichten (DIP en PIP gewrichten)
Bron + afbeelding: Wetenschap.info

maandag 26 december 2011

www.KunstArm.nl

Website wordt verhuist: http://kunstarm.nl.indian.alphamegahosting.com/

Kerstverhaal 2011

Zelfs een stofzuiger merkt de meerwaarde van een hand met beweegbare vingers! ;-)


Winter Tale (stop-motion animation) from Sergey Yazvinsky on Vimeo.


Bron: Fotovideo.nu

Ben Harpenau, componist en pianist

Nederland 2, 

Dinsdag 27 Dec 2011, 23:35 - 00:15
((Herhaling op donderdag 29 december om 09.55 uur op Nederland 2))

De NTR zendt op 27 december een bijzondere televisiedocumentaire uit over Ben Harpenau, componist en pianist, maar ook een man met een zeldzame aandoening, namelijk de ziekte van Hunter. Deze ziekte komt zeer zelden voor. Ben Harpenau heeft zijn ziekte grotendeels aanvaard en weet ondanks zijn doofheid en de ernstige gewrichtsbeperkingen in zijn handen en vingers - klachten die het gevolg zijn van de ziekte - zijn kunstenaarschap als componist/pianist volledig in zijn leven te integreren. Centraal in deze documentaire van regisseur Bob Kukler staat het concert waarbij Cor Bakker, zijn kwartet en Stef Bos de muziek spelen van Ben Harpenau.

Ben heeft ook een eigen website: Harpie.

Bron +afbeelding: NTR

zondag 25 december 2011

Handtransplantatie - Emily Fennell


Emily Fennell, uit Yuba City (USA), 26 jaar, onderging een handtransplantatie.

Bron, meer info + afbeelding: SacBee.com

Medewerking apothekers waardevol voor Eurocat


Veel vrouwen, ca. 80%, gebruiken medicijnen tijdens de zwangerschap. Vaak gaat het hierbij om medicijnen voor zwangerschapsgerelateerde klachten en/of een chronische ziekte bij de moeder. Van verschillende medicijnen is bekend dat deze zonder risico gebruikt kunnen worden maar van veel middelen zijn mogelijke risico’s nog niet goed bekend. Daarom verzamelt Eurocat gegevens over medicijngebruik tijdens de zwangerschap om onderzoek te kunnen doen naar de mogelijke risico’s.

Eurocat vraagt van alle vrouwen die een kind hebben gekregen met een aangeboren aandoening een overzicht op van alle medicijnen die verstrekt zijn (vlak voor en tijdens de zwangerschap). De apotheekgegevens van zwangeren zijn zeer waardevol omdat uit recent Eurocat-onderzoek is gebleken dat vrouwen zich vaak niet goed kunnen herinneren welk(e) medicijn(en) zij hebben gebruikt tijdens de zwangerschap. Anderzijds gebruiken zwangeren niet alle geneesmiddelen die aan hen verstrekt zijn. Daarom neemt Eurocat ook nog telefonisch contact op met de moeders om het medicatieoverzicht van de apotheek te bespreken. Deze methodiek blijkt de meest nauwkeurige manier van gegevensverzameling.

Omdat het voor het onderzoek belangrijk is om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over medicijngebruik tijdens zwangerschap, wordt er geen selectie gemaakt naar soort afwijking of naar soort medicatie. Zonder de medewerking van de apothekers en apotheekhoudende huisartsen in onze regio zouden we dit onderzoek niet kunnen doen.

Meer info over Eurocat is te vinden via website Rijksuniversiteit Groningen.

Bron: Eurocat Nieuwsbrief nr. 62/december 2011

zaterdag 24 december 2011

Cricket met 1 arm


Bron, meer info + afbeelding: Herald Sun

Erfelijkheid.nl


Edith Schippers, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, heeft  vrijdag 28 oktober om 16.15 het officiële startschot gegeven voor de nieuwe website www.erfelijkheid.nl.

De razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van genetica en verbeterde mogelijkheden voor vroegdiagnostiek en prenatale screening roepen veel nieuwe vragen op over erfelijkheid en aangeboren aandoeningen. De snel groeiende kennis maakt heldere,
onafhankelijke en actuele informatie over erfelijkheid belangrijker dan ooit.Het Erfocentrum biedt die voorlichting en ondersteunt mensen zo bij het maken van keuzes rond hun eigen gezondheid of die van hun kinderen en bij de meningsvorming over maatschappelijke aspecten van erfelijkheid. Ruim 2,5 miljoen mensen maken jaarlijks gebruik van de informatie van het Erfocentrum.
 
Eén van de websites van het Erfocentrum, www.erfelijkheid.nl, is vernieuwd en uitgebreid. Het algemene publiek en medische professionals vinden hier nu een schat aan toegankelijke informatie over erfelijkheid, bijvoorbeeld over dragerschap, manieren van overerving en DNA. Ook staan er beschrijvingen van ruim 400 erfelijke aandoeningen en mogelijkheden op het gebied van onderzoek en behandeling. Het is hiermee de grootste Nederlandstalige database met begrijpelijke teksten over (zeldzame) aandoeningen.


De teksten zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en ontwikkeld met patiëntenorganisaties en medische experts. De website is gemoderniseerd en gebruikersvriendelijker gemaakt, zodat iedereen snel antwoord kan vinden op zijn of haar vragen.

Bron: Medical Facts
Afbeelding: Erfelijkheid.nl

donderdag 22 december 2011

Kerstkaart 2011


Voor iedereen de allerbeste wensen! dinsdag 20 december 2011

Overleg Achmea - armprothesegebruikers

Op vrijdag 2 december is er overleg geweest tussen zorgreus Achmea en een groepje armporthese gebruikers, waaronder ikzelf. Dit met ondersteuning van KMK-voorzitter Mary van Dijk, en juridisch adviseurs van Loth Fabenim en Otto-bock (beiden leverancier van 'simpele', maar ook geavanceerde armprotheses).

De verslagen van deze dag zijn te lezen op de site van KorterMaarKrachtig.

donderdag 15 december 2011

Kok met een armprothese - Michael Caines


Michael was born in Exeter in 1969 and adopted into a large and loving family. He gained his passion for food from his mother who he used to enjoy helping in the kitchen.

Michael suffered a terrible car accident in which he lost his right arm. Remarkably, he was back in the kitchen part time within two weeks, and full-time after just four. With the support of then owners Paul and Kay Henderson and an unwavering belief in his own ability to overcome obstacles, he returned to the kitchens of Gidleigh Park more focused and determined than ever to pursue his dream of reaching the top of his profession. 


Bron + meer info: Vivienne Clore
Afbeelding: Dartmouth tv

zondag 11 december 2011

The One Handed World

Amerikaanse website die zicht richt op mensen met 1 hand en hun ervaringen met verpakkingsmateriaal. Het uitwisselen van frustraties, maar ook van gevonden oplossingen.

Het uitgangspunt van de website: Er vanuit gaande dat we tegenwoordig allemaal vaak een mobieltje in onze hand hebben, zijn we dus eigenlijk allemaal 1-handig. Leuk bedacht! :-)
(Alleen die schiet-hobby vind ik wat minder, maar goed, je kan niet alles hebben.)

"All of us are living in a One Handed World. That's because we have one hand occupied by a cell phone, a latte, a steering wheel, or even the hand of a small child. And, we're operating in this world with one hand, poorly -- because none of the products and package we use have been designed for only one hand. Who better to teach us about living in a one handed world than those who live elegantly and efficiently every day with only one arm? This research reveals powerful innovation opportunities for products and packages used by everyone."

Vanaf nu is het een 1-handige wereld.... voor ons allemaal!Bron en meer info: TheOneHandedWorld

Iedere dag een nieuwe hand


Ik ben gefascineerd door handen. (Zó raar.... maar niet heus.) De tekening van Escher waar de ene hand de andere hand tekent hangt bij mij aan de muur. Ook een serie ansichtkaarten met foto's van de hand van bekende  muzikanten (Bono en Elton John bijv.) heeft een plekje gekregen. Onderstaand project viel mij daarom op.

Kunstenares Roelien Reinders is al enige tijd bezig met een bijzonder project. Ze tekent bijna iedere dag een hand en doet dat een jaar lang. Die tekeningen zijn te zien op haar website. Iedereen die de website bezoekt kan de handen beoordelen en een reactie geven.

Inmiddels staan er op de website van de kunstenaar al zo'n zestig handen, waarvan er steeds meer zijn voorzien van een beoordeling. 'Het project gaat ongeveer een jaar gaat duren', legt Roelien Reinders uit. 'In dat jaar teken ik elke dag, nou ja, bijna elke dag, een hand. Die tekening upload ik naar mijn website. Hierbij vraag ik mensen om ze te beoordelen. Dit doe je door eerst op een hand te klikken. Dan kom je op een aparte pagina, en daar kan je een of meer sterren aanklikken en eventueel een commentaar geven. Na dat jaar wil ik alle tekeningen samen op een of andere manier exposeren. Ik weet nog niet hoe. Ook ben ik bezig met een gratis handen-app, maar dat gaat nog wel een paar maanden duren voor die klaar is.'

De website van Roelien Reinders → art.trancemissie.eu

Bron + afbeelding: Méér-online

Ontwikkelingen Handispots


Bericht van Handispots over hun laatste ontwikkelingen:

"De afgelopen weken is er veel gebeurd met en rond Handispots en dat moet jij weten! maar ben je al lid geworden? doe dat dan snel want het is echt heel erg leuk. De afgelopen weken hebben we gewerkt aan een socialmedia website waar veel is te doen, lezen en beleven. Een netwerk site die net als Hyves of Facebook werkt. Ook hebben we eindelijk onze verdiende ANBI status gekregen en zijn nu officieel een goededoelen website.

Deze maand hebben we een samenwerking gerealiseerd met de volgende partijen.

CAP100: in de Spot Arbeid gaat CAP100 met regelmaat artikelen plaatsen en advies geven over arbeid met een handicap aan ieder die dit nodig heeft. Weet jij niet wie CAP100 is? Meld je dan eerste even aan op www.handispots.nl of www.cap100.nl

FRAENKmagazine: FRÆNK ■ Lifestyle HandicapMagazine is een nieuw tijdschrift voor, over en door mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap. En van elke editie worden de leukste artikelen op Handispots.nl gezet! www.fraenkmagazine.nl

Stichting SportisLeven: Samen met Geert Schipper werken we aan een leuk netwerk om mensen met een beperking de meest toffe uitdagingen te bieden. Zo gaan we deze maand Indoor Skydiven in Roosendaal en jij kon daar bij zijn door je aan te aanmelden op Handispots.nl. Mis de volgende keer dus niks want er komt nog meer! www.sportisleven.nl

MissonOnWheels: Ruth Hassing van Mission on Wheels is een van onze steunpilaren en steunt ons project daarom ook waar ze kan. Via socialmedia of haar eigen spot op handispots.nl "Opvoeden met een Handicap". www.missiononwheels.nl

FondsGehandicaptesport Nederland: Zij zijn sinds kort lid op van Handispots en gaan zich inzetten binnen de spot "Gehandicaptesport" over alles wat daarover is te vertellen. Binnenkort zal er meer komen maar we zijn nog in gesprek.

Er staan enorm veel leuke gesprekken in de planning aankomende dagen voor samenwerkingen met Handispots.nl. Wat dacht je van Welzorg en Welzorg raceteam, Unlimited Magazine en Supportbeurs, Onlyfriends.

Kortom meld je aan op handispots.nl en ervaar wat wij willen bereiken. Bundel de krachten en bouw mee aan het grootste socialnetwerk voor mensen met een beperking. www.handispots.nl

Tot Handispots! Michaelrobbert van Gemen www.twitter.com/handispots"

Bron: Handispots weblog 

zaterdag 10 december 2011

Skydive event groot succes

Bericht gepikt van de website van Dennis van der Zeyden. :-)

"Met een geweldig gevoel kijken we terug op ons laatste evenement in 2011. Het Indoor Skydive event in Roosendaal was adembenemend!

Ruim 80 deelnemers hadden zich vooraf aangemeldt om deel te nemen aan dit evenement dat we in samenwerking met stichting Sport is Leven en Indoor Skydive Roosendaal organiseerde.

De strakgeleide organisatie zorgde ervoor dat al deze mensen gedurende de dag hun Skydive ervaring konden opdoen. Van binnenkomst tot omkleden en instructies tot aan het verdiende drankje achteraf. Alles was strak in een schema gezet. Deelnemers die te laat verschenen moesten jammerlijk toezien dat hun beurt voorbij was. Iedere deelnemer kon onder begeleiding van geweldige instructeurs in 4 sessies van een minuut een skydive maken. Dat klinkt op zich erg kort maar je moet je realiseren dat de krachten die door de enorme windturbine op je lichaam worden uitgeofend, ongekend zijn. Na 4 keer in de windtunnel te zijn geweest weet je dat het genoeg is en sta je stijf van de adrenaline. Wat een kick!

Kijk hier voor de eerste foto's. Onze excuses voor de beperkte kwaliteit. Binnenkort volgen de foto's van onze fotograaf in betere kwaliteit.

De begeleiding van het Skydive team was bijzonder te noemen. Alsof ze iedere dag een grote groep mensen met een fysieke beperking begeleiden. Ook dit evenement was de samenstelling weer bijzonder te noemen. Van rolstoelers tot één-armigen en van spasmes tot blinden. Iedereen heeft het enorm naar zijn zin gehad, getuige alle bedanktberichtjes. Wij hebben ook genoten! Voor iedereen alvast prettige feestdagen en tot volgend jaar bij één van onze volgende evenementen."

Gamen met 1 arm - 3 - Alex Wegman


De elektronische sport daagt gamers uit om het maximale uit hun capaciteiten te halen. Maar wat nu als de passie voor de sport er absoluut is, maar wordt tegenhouden door een lichamelijke beperking?
Gamer.nl ging in gesprek met oa.Alex Wegman een passievolle drummer met een eigen website, OneArmed, die fan is van Battlefield en Halo.

GNL: Welke beperking heb je met betrekking tot gamen?
Alex Wegman:
Ik kreeg in juli 2008 de diagnose botkanker en het was kiezen tussen mijn arm of mijn leven. Vandaar dat in augustus mijn linkerarm is geamputeerd. Ik ben toen tot februari 2009 behandeld met chemotherapie en ben tot nu toe schoon. Hierdoor moet ik nu wel alles met één arm doen, waaronder gamen.

Welk effect heeft je beperking op je?
Alex: Het heeft best een zware impact gehad op mijn leven. Ik dacht in eerste instantie dat ik niets meer kon doen. Ik speelde veel muziek en speelde ook graag PC-spellen zoals Battlefield en Halo. Ik werd ineens gedwongen te zoeken naar creatieve oplossingen [om te compenseren voor deze beperking].

Hoe compenseer je voor je beperking?
Alex: Ik ben gelukkig iemand die altijd positief blijft en niet graag opgeeft. Deze eigenschappen zijn alleen maar versterkt door mijn ziekte. Ik ben nieuwe manieren gaan vinden om games te spelen. Normaal speel je een shooter met je muis en de W-, S-, A-,D -toetsen. Nu bedien ik alles met mijn muis. De hele besturing heb ik dus om moeten gooien, zoals ik normaal gewend was. Linker- en rechtermuisknop is naar links en naar rechts lopen, de forward- en backward-knoppen aan de zijkant van mijn muis zijn naar voren en achter lopen, de scrollknop is schieten en het scrollen naar beneden en naar boven zijn andere functies zoals springen en reloaden. Naast mijn muis had ik dan nog extra functies die ik op mijn numpad zet, die ik vlug met mijn duim of pink moest bedienen. Sinds kort gaat alles nog beter, sinds ik van mijn broer een Razor Naga muis heb gekregen. In totaal 17 knoppen om alles te bedienen. Er bestaan ook functies binnen Windows of Mac, sticky keys heten die. Hierdoor kan je door twee keer shift te drukken de toets ingedrukt laten, al gebruik ik dat niet vaak bij shooters, dan blijf je soms alleen maar springen!

Denk je dat je beperking een groot verschil maakt in vergelijking tot de vaardigheden van een gemiddelde gamer of denk je daar geheel voor te kunnen compenseren?
Alex: Ik denk dat als je eenmaal aan een besturing gewend bent geraakt en het helemaal werkt, je even goed zal zijn, of je het nou met één arm speelt of met twee. Vooral ook door muizen zoals de Razor Naga is het allemaal veel beter te besturen. Ik merk hierdoor al veel verschil in bijv. Battlefield Play4Free, wat ik op dit moment veel speel. Met racegames die ik ook graag speel, zoals Dirt, heb ik al helemaal geen problemen – ik heb pas alles goud gehaald in de Dirt Tour. Het zijn vooral de shooters en MMORPG's met veel verschillende functies die veel tijd kosten om te leren en in te stellen.

Wat motiveert je om door te gaan, ondanks je beperking?
Alex: Ik zie alles als een uitdaging. Wanneer me dit lukt, motiveert het mij om door te gaan en geeft het me een goed gevoel. Al helemaal wanneer je bovenaan staat in bijvoorbeeld Battlefield! Dat voelt geweldig; mensen zouden eens moeten weten! Daarnaast blijf ik doorgaan tot iets lukt, bijvoorbeeld het besturen van een straaljager.

Heb je tips voor spelers met een beperking die alsnog willen gamen?
Alex:
Geef vooral niet op wanneer het even niet snel genoeg gaat voor je. Natuurlijk gaat het soms niet zoals je wilt, maar door veel te blijven oefenen en het blijven zoeken naar nieuwe creatieve oplossingen lukt het zeker!

Bron: Gamer.nl

Blonde Haren onder een Cowboyhoed


Boek over gezin met een 'kind-waar-wat-mee-is' in de VS.

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van uitgever Boekenplan uit Maastricht, ontvangt NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) vanaf vandaag één euro per verkocht exemplaar van 'Blonde haren onder een Cowboyhoed'. In het boek schrijft Silvie Warmerdam op een luchtige toon over het leven van haar Nederlandse gezin in Texas, Amerika. Vooral haar zoon Daniël, die Downsyndroom heeft, wordt er met open armen ontvangen.

Blonde haren
In dagelijkse verhalen beschrijft Silvie hoe haar Nederlandse gezin een plek vindt tussen de Texaanse cowboys. Ze verhuist met man en drie zonen naar Houston en ze kijken er hun ogen uit. Rodeo's, snelwegen, winkels, alles is groter dan groot. Ze leren de stad van de andere kant kennen als blijkt dat Daniël, de middelste zoon met het syndroom van Down, hartelijk in de samenleving wordt opgenomen.

Gewoon meedoen
"Met mijn boek wil ik laten zien dat samen op groeien niet ingewikkeld is, als je er maar vanuit gaat dat alle kinderen erbij horen, ook al ben je anders", zegt Silvie Warmerdam. "In Texas gaat Daniël, net als z'n broer, naar de buurtschool en heeft hij vriendjes in de buurt. De inzet van het Amerikaanse geïntegreerde onderwijs is dat alle kinderen opgroeien tot volwassenen die meedoen, precies wat NSGK beoogt. Door met mijn boek NSGK te steunen, krijgt deze boodschap extra waarde."

Bron en meer info: Leefwijzer en Blonde haren onder een Cowboyhoed

donderdag 8 december 2011

Swipen met 1 hand


Gisteren begon LeWeb 2011. LeWeb is één van Europa’s grootste internetcongressen en wordt jaarlijks in December in Parijs georganiseerd. Het theme is dit jaar SoLoMo, wat staat voor Social, Local and Mobile.


Belangrijk nieuws was de release van de nieuwe iPhone app. De app is zo mogelijk nog mooier dan de iPad app en heeft een paar interessante designbeslissingen aan boord. De belangrijkste daarin is de keuze voor vertikaal en niet horizontaal scrollen zoals op de iPad. De reden is vrij simpel, horizontaal swipen is lastig als de iPhone vastgehouden wordt met één hand en de kans bestaat dat de iPhone valt. Vertikaal scrollen gaat veel beter met één hand. 


Bron + afbeelding en meer info: Marketingfacts

Abercrombie & Fitch discriminatie


Op de website van Abercrombie & Fitch wordt gepronkt met diversiteit. Met cijfers zelfs: 50,22 procent van hun werknemers heeft een gekleurde huidskleur. Bij de winkelmanagers is dat aantal 41,04 procent. De foto's die ze verspreiden zijn netjes verdeeld over geslacht en ras. Het bedrijf heeft zelfs een diversiteitmanager die dat alles in de gaten houdt, maar ons niet te woord kon staan.

In het buitenland waren er echter al rechtzaken tegen Abercrombie & Fitch wegens racisme en discriminatie. In Londen sleepte een meisje met een armprothese het bedrijf twee jaar geleden voor de rechter. De knappe Riam Dean (24) was aangenomen om in de winkel te werken, maar toen een manager haar handicap opmerkte, werd de studente rechten prompt naar de stock verbannen.

‘Ze hadden mijn armprothese niet gezien bij de casting', zegt Riam Dean. ‘Ze merkten het toen ik in een topje de winkel in moest. Eerst gaven ze me een jas om de prothese te bedekken. Omdat dat niet volgens de look policy was, moest ik in de stock gaan werken.'

De jong vrouw begon een eenzame strijd tegen de multinational, maar haalde haar gelijk. Vandaag werkt ze in de sector Human Resources waar ze zich specialiseert in diversiteit en discriminatie. ‘Mijn droom om advocaat te worden heb ik overboord gegooid. Als advocate zou ik alleen zaken kunnen behandelen waarbij er discriminatie plaats vond. Nu kan ik ook iets aan preventie doen.'

Dat is voor haar belangrijk, ook in België. ‘Abercrombie stuurt een heel negatief imago de wereld in, naar jonge mensen die erg beïnvloedbaar zijn. Het bedrijf wekt de indruk dat schoonheid maar één maat en één beeld heeft. Hun rekruteringstrategie lijkt op een vorm van rasverbetering. Ze moeten wettelijk gedwongen worden om te stoppen met die discriminerende praktijken.'

Bron + afbeelding: De Standaard

dinsdag 6 december 2011

Haar en sieraden met 1 hand

Voorgedaan door iemand met twee handen. :-)

Ski Style Pyramide

Waterskiërs mét en zónder een handicap bouwen een menselijke waterskipyramide.


Bron: Vimeo

maandag 5 december 2011

Stropdas strikken met 1 hand


Altijd handig om te weten hoe je dat kan doen, toch?
Paardrijden met 1 arm - Maria Quinta


En weer iemand die met 1 hand paardrijdt: Maria Quinta:

"Ik begon met  paardrijden op de leeftijd van 7, in een klein paarden centrum in het noorden van Portugal met Carolina Brito. Op de leeftijd van 9 jaar oud, verhuisde ik naar het Hipical centrum van Porto en Matosinhos, waar ik les had met Jose Carlos Mendes. Al snel kreeg ik de kans om aan te sluiten  bij de prestige internationale jumping ruiter en trainer João.

3 jaar heb ik deelgenomen in de springsport, met Florine du Baussy, een Selle Français merrie. Samen hebben we zeer goede resultaten behaald, niet alleen op Portugese shows, maar ook op de Sunshine Tour in Spanje.
Daar kwam op 1 mei 2002 door een ongeluk tijdens de training een einde aan. Ik viel na een sprong van mijn paard en die viel op mijn schouder. Het resultaat : mijn rechterarm en hand volledig verlamd.

Mijn passie voor paarden was echter  zo groot dat ik niet kon opgeven.. Deze passie hielp me mijn grenzen en al mijn angsten te overtreffen, dus een jaar daarna, in 2003, probeerde ik de dressuur discipline, samen met de ruiter Nuno Manta, die nog steeds met me samenwerkt.

Samen met mijn ruiter carrière, ben ik in 2008 afgestudeerd aan de 'Universidade Católica do Porto' in behoud en restauratie. Na mijn opleiding had  ik de behoefte om me volledig te wijden  aan mijn paarden, dus nam  ik een ​​jaar vrijaf van school, en verhuisde voor 4 maanden naar België  waar ik trainde met de Paralimpic  Philippa Johnson, en haar trainer, Chris Hazzen, trainer en echtgenoot van de Top Dressuur amazone Jeannette Hazzen. Daar heb ik veel geleerd en niet alleen als een ruiter, maar ook als een individu.
Momenteel volg ik de opleiding Master  Archelogie, aan de  Universidade de Letras Porto."

Bron + foto: Para-Equestrian.eu

zondag 4 december 2011

Flessen openen met 1 hand - Kebo


De Kebo, lijkt mij niet alleen handig, maar ziet er ook nog mooi uit. Wel een beetje prijzig (omgerekend ongeveer € 18,50)

Proost!

Bron en meer info: Rush3Studio

Haar in paardenstaart met 1 hand

Het ziet er volgens mij handiger uit dan het in werkelijkheid is, maar misschien vergis ik mij.

Een setje haarelastieken mét oefenstaart kost ongeveer € 22,25.

Meer info: One-Handed Ponytail

Bijzondere Tattoo


Bron en meer info: DailyMail.co.uk

zaterdag 3 december 2011

Climbstation 12 januari - de Hoogstraat


Op 12 januari 2012 zal de Climbstation bij revalidatiecentrum de Hoogstraat te proberen zijn. Deze dag staat voor de Hoogstraat geheel in het teken van therapeutisch klimmen, met oa de opening van de nieuwe vaste therapiewand.

Climbstation is een computergestuurde automatisch draaiende en kantelende klimmuur voor training, therapie en evenementen.
De Climbstation maakt klimmen toegankelijk voor iedereen, van jong tot oud, en van beginner tot ervaren klimmer. Op de draaiende wand blijf je laag boven de grond en spreek je in korte tijd bijna alle spieren in je lichaam op een uitgebalanceerde manier aan. Zelfs met hoogtevrees kun je de Climbstation gebruiken: je komt immers niet meer dan een meter boven de grond. Een valmat en geavanceerde sensoren zorgen voor de veiligheid. De afstand die je af kan leggen is onbeperkt en de snelheid past zich aan de klimmer aan. Afhankelijk van de ervaring van de gebruiker kantelt de wand tussen de +10 en de -45 graden.

Het compacte formaat en de makkelijke verplaatsbaarheid zorgen ervoor dat het klimstation op veel locaties te gebruiken is, bijvoorbeeld bij fitness-scholen, op cruiseschepen en in hotels, op beurzen en evenementen, campings en scholen (de Climbstation kan ook buiten worden gebruikt).

De Climbstation is te huren bij Climbstation.nl


vrijdag 2 december 2011

ICT, mobiele platforms, gamen bij Sophia Revalidatie


Op 17 november 2011 komt een initiatiefgroep bij elkaar in De Haagse Hogeschool als vervolg op ‘Brain and games’ in de Brain Awareness Week 2011. Deze bijeenkomst is voorbereid met Steven Berdenis van Berlekom, Raad van Bestuur De Hoogstraat, en Bert Mulder, lector ICT.
Eelco Sengers en Thea Vliet Vlieland zijn namens Sophia Revalidatie aanwezig.

Plan
Een initiatiefgroep van circa 15 deskundigen in Nederland wil een kennisnetwerk vormen. De
initiatiefgroep wil uitdagingen in de revalidatie en chronische zorg verbinden met de kansen op het gebied van mobiele technologie en gamen. Zij wil de rol spelen van kenniscentrum, innovatie stimuleren en zowel consumenten, ontwikkelaars als professionals inspireren tot ontwikkeling en gebruik van betere toepassingen. Het kennisnetwerk doet dat door:

- het organiseren en faciliteren van een taskforce met professionals, ontwikkelaars en onderzoekers;
- het bijeenbrengen van good practices in toepassingen van mobiele technologie en games voor mensen met fysieke beperkingen en chronische aandoeningen;
- het organiseren van een breed platform voor professionals en consumentgebruikers in Nederland;
- het delen van huidige projecten en producten en digitaal aan elkaar en aan het publiek beschikbaar stellen via een gezamenlijke site;
- het stimuleren van implementatie, (door) ontwikkeling en (effect)onderzoek;
- gezamenlijk te investeren in het voorbereiden en aanvragen van toekomstige, innovatieve projecten en onderzoek.

Het initiatief richt zich op het stimuleren van specifieke toepassingen in revalidatie en chronische zorg die inzetbaar zijn voor:
- zowel revalidatie als thuisgebruik;
- alle leeftijdsgroepen;
- alle diagnosegroepen mensen met een fysieke beperking of chronische aandoening. Met als doel: training en ondersteuning van functies (bijvoorbeeld aandacht, balans, auditieve prikkelverwerking), activiteiten (zoals lezen, lopen, luisteren) en participatie (relaties/sociale contacten, vrije tijdsbesteding, opleiding/werk/
dagbesteding, mobiliteit, inkomen, wonen).

Toepassingen
De initiatiefgroep denkt aan toepassingen specifiek voor mobiele platforms (tablets en smartphones zoals die met android en iOS besturingssysteem) en gamen (met name off the shelf apparatuur).
Voorbeelden:
- Amusement (spelen, vt) of dagbesteding: (muziek maken/luisteren, fotograferen, filmen, dier verzorgen, lezen/gesproken boek)
- Timen (medicatie, afspraken, dagritme)
- Geheugen Naslagwerk (algemeen) en Instructie (individu-situatiespecifiek , psycho-educatie, werkplek, strategie)
- Training (bewegen, conditie, cognitie,
ontspanning)
- Communicatie (social media, verklanken)
- Monitoren (mantelzorger, professional)
- Registreren/opslaan (actief bewegen, bloeddruk, bloedsuiker, pijn, dagboek, gezichten, programma)
- Oriënteren (tijd, plaats, persoon)
- Navigeren
- E-health (consult/spreekuur, diagnostiek/interventie, follow-up)
- Omgevingsbesturing

Oproep
Stuur vragen over en ideeën voor dit project naar a.dekloet@SophiaRevalidatie.nl!

Meer weten?
Arend de Kloet, lector De Haagse Hogeschool
en orthopedagoog a.j.dekloet@hhs.nl of
a.dekloet@SophiaRevalidatie.nl
070 - 4457416 (wo/do)
070 - 3593704 (ma/di/vr)

Bron: SophiaBreed 12


Grote teen wordt duim


De 29-jarige James Byrne zaagde per ongeluk zijn duim af. Inmiddels heeft hij zijn grote teen ingeruild als nieuwe duim.

De man uit Bristol onderging twee maanden geleden een ingewikkelde operatie van acht uur. Byrne was zijn duim verloren tijdens het zagen van hout. Dokters probeerden de duim er weer aan te zetten, maar het bloed stroomde er niet meer doorheen ondanks maanden van behandeling, inclusief gebruik van bloedzuigers.

Uiteindelijk werd besloten om zijn linker grote teen af te hakken en te bevestigen op de plek waar ooit zijn duim zat. De wonden zijn inmiddels geheeld en Byrne is blij met het resultaat. "Mensen reageren allemaal anders. Sommigen denken dat het heel grappig is, anderen walgen ervan. Ze vragen 'wat heb je met je duim gedaan, hij is zo dik en gezwollen'. Ze geloven het niet als ik zeg dat het eigenlijk mijn teen is."

Bron: de Telegraaf

donderdag 1 december 2011

Verwarmde armprothese


Te lezen op 1-Handed, de website van Bert Pot:

Als we het over motorrijden hebben spreken we vaak over heerlijk in de buitenlucht zijn en de wind in je gezicht voelen. Juist die wind is in sommige gevallen een probleem. Als het weer wat minder wordt of de temperatuur  niet boven de 20 graden komt , dan heb ik veel last van een koude stomp. De kou is dan zo erg dat het motorrijden nadelig wordt beïnvloed; concentratieverlies treedt op omdat de pijn overheerst.

Naast het motorrijden  gebruik ik de prothese ook bij het mountainbiken, daarbij ondervond ik dezelfde problemen als bij het motorrijden.De oplossing is simpel:  men neme verwarmde kleding, peutert dit uit elkaar en stopt dit in een prothese. Zo simpel als ik het beschrijf is het uiteraard niet .

De prothese wordt voorzien van een binnenkoker met verwarmingsdraden (tracing). Een draagbare accu zorgt voor de benodigde warmte,deze is  gemakkelijk te plaatsen in de binnenzak  van een jas. De capaciteit is voldoende voor een flinke tocht op motor of fiets. Via de afstandsbediening kun je kiezen voor de gewenste temperatuur, je hebt de keuze uit 3 standen.

In mijn geval zit de binnenkoker los van de prothese  waardoor de koker ook apart  kan worden gebruikt. Dit is erg handig op wintersport of thuis als mijn stomp erg koud is.

De buitenkoker is afgewerkt in zilvercarbon  en schittert in de zon. Op de motor is er niet veel  van de koker te zien behalve de haak, maar op de mountainbike zie je de mooie afwerking des te meer. Dankzij deze oplossing  is het weer mogelijk om in alle weeromstandigheden heerlijk rond te toeren /fietsen zonder dat de kou nog invloed heeft op de stomp. Stel Orthopedie heeft er een fraai stukje van gemaakt, voor meer info  kijk op www.stelorthopedie.nl