donderdag 29 december 2011

Ontwikelingsneurologie


Het Instituut voor Ontwikkelingsneurologie maakt deel uit van de Beatrix Kinderkliniek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te Groningen. Het Instituut is een onderzoeksafdeling die hoort bij de Graduate school of Behavioral and Cognitive Neuroscience (BCN).

Het onderzoek van het Instituut voor Ontwikkelingsneurologie richt zich op de mechanismen die ten grondslag liggen aan de normale en afwijkende ontwikkeling van het menselijke zenuwstelsel. Het accent ligt daarbij op de vroege fasen van de ontwikkeling, maar soms worden lijnen doorgetrokken naar de betekenis van bevindingen voor het volwassen bestaan. De belangrijkste onderzoeksthema's zijn:
  • Vroegtijdige opsporing van ontwikkelingsstoornissen
  • Vroege interventie: effect van voeding en kinderfysiotherapeutische interventie op ontwikkeling
  • Het effect van IVF/ICSI op ontwikkeling
  • De betekenis van lichte neurologische disfuncties (minor neurological dysfunction (MND) bij kinderen met onhandige motoriek (DCD), specifieke leerproblemen en kinderpsychiatrische aandoeningen.
  • Pathofysiologie van motorische ontwikkelingsstoornissen zoals cerebrale parese (CP) en DCD
(Bron: Developmental Neurology)


Onderzoekslijnen
Ontwikkeling van arm-hand motoriek bij kinderen met congenitale ontwikkelingsstoornissen

Onderzoek: Kinderen met een congenitaal reductiedefect van de bovenste extremiteit: Wat is het effect van de leeftijd waarop gestart wordt met het dragen van een armprothese op de functionaliteit

Het is tot op heden onduidelijk of introductie van een prothese op jonge leeftijd bij kinderen met een congenitaal reductie defect van de bovenste extremiteit leidt tot een betere acceptatie van de prothese en een betere functionaliteit. In dit project wordt geprobeerd daar meer zicht op te krijgen.

Onderzoekers:

Drs. Rick van den Berg - Centrum voor Revalidatie, UMCG
Prof. Dr. Mijna Hadders-Algra - Ontwikkelingsneurologie
Drs. Karin Huizing - Centrum voor Revalidatie, UMCG
Dr. Karel Maathuis - Centrum voor Revalidatie, UMCG
Dr. Heleen Reinders-Messelink - Centrum voor Revalidatie, UMCG
Dr. Corry van der Sluis - Centrum voor Revali
datie, UMCG
Recente publicaties:
  1. Meurs M, Maathuis CGB, Lucas C , Hadders-Algra M, Van der Sluis CK. Prescription of the first prosthesis and later use in children with congenital unilateral upper limb deficiency. A systematic review. Prosthet Orthot Int 2006; 30: 165-73.
  2. Huizing K, Reinders-Messelink HA, Maathuis CGB, Hadders-Algra M, Van der Sluis CK. Age of first prosthetic fitting and later functional outcome in children and young adults with unilateral congenital below the elbow deficiency; a cross-sectional study. Prosthet Orthot Int 2010;34:166-74.   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten