donderdag 28 augustus 2014

Samen meer mensen met een beperking aan het sporten krijgen – Hoe?


Brainstorm met o.a. Esther Vergeer
Merk jij ook dat in de afgelopen jaren het aantal sportbonden, gemeenten, provincies, en overige partijen dat zich bezighoudt met het stimuleren van gehandicaptensport flink gestegen is? En komt het wel eens voor dat je van een verenging of iemand met een handicap te horen krijgt dat hij of zij toch nog niet weet waar hij zijn vraag kan stellen?


Om de samenwerking te verbeteren tussen de diverse partijen die in een district actief zijn op het gebied van gehandicaptensport, organiseert NOC*NSF in samenwerking met Esther Vergeer 6 district bijeenkomsten Gehandicaptensport. Deze bijeenkomsten zijn een vervolgstap op de eerdere gesprekken geïnitieerd door het Ministerie van VWS waaruit bleek dat er duidelijk behoefte was aan meer afstemming om nog meer mensen aan het sporten te krijgen.

Voorlopig programma aansluitend op Lerende Netwerken Sport en Bewegen in de Buurt

16.00 Inloop
16.30 Inleiding en huidige situatieschets
Door spreker van een sportbond en van een regionaal of provinciaal sportservicepunt
17.00 Analyse huidige situatie en mogelijk toekomstperspectief
Door Esther Vergeer
17.30 Werkvorm 1: Samenwerken? Kennis delen uit diverse regio’s
18.30 Hapje eten
19.15 Werkvorm 2: Samenwerken! Kennis delen binnen de eigen regio
20.30 Afsluiting en netwerkborrel

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle intermediairs die zich bezig houden met het stimuleren van sportparticipatie van mensen met een handicap. Dus medewerkers van:

- Sportbonden landelijk en regionaal actief
- Regionale sportservicepunten en provinciale sportraden
- Gemeentes en VSG
- Special Heroes en Revalidatie Sport en Bewegen (Stichting Onbeperkt Sportief)
- Landelijke of regionale fondsen
- Buurtsportcoaches actief binnen de gehandicaptensport
- Onderwijs
- Zorg
- MEE
- Medewerkers Ondersteuningsorganisatie Sportimpuls (OOSI)
- Medewerkers Olympische netwerken
- Etc.

Behoor jij tot bovenstaande partijen? Kom dan naar een bijeenkomst gehandicaptensport in jouw regio!


Wanneer?
Regio
Plaats
Datum                 
Zuid Holland
Barendrecht
Donderdag 11 september
Oost
Olst-Wijhe
Maandag 15 september
Noord-Brabant
Vught
Donderdag 18 september
Zuid
Susteren
Maandag 29 september
Noord-Holland
Velsen Zuid, Snowplanet
Donderdag 2 oktober
Noord
Assen
Week 41 (m.u.v. vrijdag)

Aanmelden

Je kunt aanmelden via het inschrijfformulier. Hier kun je aangeven welke bijeenkomst je bij wilt wonen. Aan jouw deelname zijn geen kosten verbonden*. Na aanmelding ontvang je een vragenlijst ter voorbereiding van de bijeenkomst. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst ontvang je het definitieve programma en een routebeschrijving.

Wil je deze uitnodiging doorsturen?
Om zoveel mogelijk geïnteresseerde de kans te bieden om deel te nemen aan de bijeenkomst gehandicaptensport, vragen wij jou deze vooraankondiging onder de aandacht te brengen bij andere mogelijke geïnteresseerde partijen.

Vragen?
Voor vragen kun je contact opnemen met Rinske de Jong of Joep van Lankveld via gehandicaptensport@nocnsf.nl.

* Plaatsvervanging en annulering dienen altijd schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Bij niet-verschijnen wordt € 20,00 in rekening gebracht. 

1 opmerking: