woensdag 30 juli 2014

Symposium Limitless - 19 september 2014

De toegankelijkheid van innovatieve technologie in de zorg.
Georganiseerd door Ottobock
De technologische ontwikkeling en innovatie van medische hulpmiddelen lijkt grenzeloos. Waar gaat dit toe leiden? En hoe gaan we ervoor zorgen dat zorgconsumenten, productontwikkelaars, zorgprofessionals en de betalende instanties in harmonie gebruik kunnen gaan maken van innovatieve voorzieningen?
Wat mag zorg kosten? Wat is levenskwaliteit? Studies wijzen uit dat niet optimaal kunnen participeren, beperkte mobiliteit, en fysiek en sociaal onvoldoende functioneren de maatschappij geld kosten. Kan innovatieve technologie helpen de overhead te drukken?
Tijdens dit symposium lichten sprekers uit binnen- en buitenland vanuit hun invalshoek toe, hoe met deze vraagstukken om te gaan. Het symposium wordt voorafgegaan door workshops.
Vrijdag 19 september Phillips Stadion Eindhoven
Workshopsvan 10.30 tot 12.15 uur
Symposiumprogrammavan 13.00 tot 17.15 uur

Inschrijven

1 opmerking: