vrijdag 24 januari 2014

De dagelijkse praktijk

Ooit vertelde ik een vriend dat met het verlies van je gezondheid je ook in een soort (doorlopend) rouwproces terechtkomt. Hij lachte mij nog net niet uit ....
Wat zou ik hem graag onderstaande willen laten lezen. Maar -goh, hoe verrassend- ik heb geen contact meer met hem. Dus daarom voor alle andere gezonde mensen:

Verlies en gezondheid

Ziekten
Niet voor niets wensen veel mensen elkaar een goed en vooral gezond nieuw jaar. Wie met verlies van gezondheid te maken heeft, weet welke impact ziekte en onzekerheid hebben op je dagelijkse bestaan. Het eindeloze wachten, de wisselende toekomstperspectieven, de spanning en onrust, de onmacht en teleurstelling als de gevreesde uitslag werkelijkheid wordt.
Verlies van vertrouwen in je lichaam
Naast de ziekte zelf speelt ook het verlies van vertrouwen in je lijf een grote rol. Wat zo vertrouwd en betrouwbaar was, laat je nu in de steek. Normale activiteiten zijn onmogelijk of alleen met hulp te verrichten. En hoe zal dat morgen gaan? En volgende maand of volgend jaar als er al een volgend jaar zal zijn? Alleen wie leeft met constante pijn weet hoe zorgeloos het pijnvrije verleden was.
Afscheid nemen van hoe het was voordat...
Je zult afscheid moeten nemen van dat deel van je leven dat niet meer komt.
Voor velen roept het afscheid van je jeugd toen alles nog kon en hele wereld bereikbaar leek een bijna niet te verteren gevoel van heimwee en verlies op. Gemiste kansen, verkeerde keuzes en onbereikbaar gebleken dromen laten je zien waar je nu staat en wat er vooral niet is. Geen partner, geen seks, geen kinderen, geen bevredigend werk, geen eigen huis, weinig vrienden, maar wel veel teleurstelling. Leven met de pijn een glorieuze toekomst achter je te hebben, veelbelovend als blijvend stempel maar niets bereikt.

Bron: Centrum voor Verborgen Verlies

1 opmerking: