vrijdag 4 mei 2012

Gastsprekers met handicap gezocht


NSGK start website voor gastlessen in het onderwijs

In Nederland geven honderden mensen met een handicap gastlessen op scholen. Zij vertellen leerlingen wat het betekent om te leven met een beperking. Maar hoe vind je als school zo'n gastspreker? Dat kan nu heel makkelijk via www.handicapindeles.nl, de nieuwe website van NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) waarop gastsprekers zichzelf presenteren. Gastsprekers kunnen zich op de website aanmelden.

Zielig?

Ben je zielig als je niets kunt zien? Hoe ga je naar de wc als je in een rolstoel zit? Is iemand met Downsyndroom altijd vrolijk? En kan iedereen zomaar een handicap krijgen? Kinderen hebben vaak veel vragen over 'gehandicapt zijn'. En wie kunnen die beter beantwoorden dan mensen met een handicap zelf? Daarom nodigen scholen graag een ervaringsdeskundige uit als ze aandacht willen besteden aan dit onderwerp. Ook scholen in het voortgezet en beroepsonderwijs maken graag gebruik van gastsprekers met een beperking. Leerlingen leren daardoor om zich in anderen te verplaatsen en krijgen meer begrip en respect voor mensen die 'anders zijn'.

Handicap in de les

NSGK vindt dit een goede zaak, maar constateert dat het aanbod van gastsprekers versnipperd is. De personen en organisaties die gastlessen aanbieden hebben vaak hun eigen specifieke thema's, hun eigen aanpak of een beperkte regio waarin ze werken. Dat maakt het voor scholen lastig om een passende gastspreker te vinden. De website www.handicapindeles.nl brengt daar nu verandering in. Op de site kunnen scholen per regio, schoolsoort of handicap een gastspreker uitzoeken. Alle gastsprekers kunnen zichzelf op de site aanmelden.

Brede aanpak

NSGK blijft zich inzetten om de kwaliteit van gastlessen verder te verbeteren. De stichting komt binnenkort met een cursus voor mensen en organisaties die gastlessen willen verzorgen. Ook gaat NSGK materialen ontwikkelen die sprekers voor hun gastles kunnen gebruiken. En tot slot zal NSGK later dit jaar een lespakket lanceren waarmee basisscholen zelf aan de slag kunnen om zich verder in het onderwerp 'handicaps' te verdiepen. De stichting doet dit in samenwerking met scholen, gastsprekers en belangenorganisaties.

Over NSGK

NSGK is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland. De stichting helpt hen om te kunnen spelen, leren, op vakantie gaan, op zichzelf wonen, een baan vinden – kortom: volwaardig te kunnen leven. Daarnaast wil NSGK het beeld van mensen met een handicap in de samenleving verbeteren, want nog te vaak wordt gedacht dat gehandicapten zielig of minderwaardig zijn. NSGK laat zien dat zij gewone mensen zijn die, met een beetje hulp, gewoon mee kunnen doen.

Bron + afbeelding: NSGK

Geen opmerkingen:

Een reactie posten