zondag 24 november 2013

Informatiesessie over hulpmiddelen - 28-11-2013

 In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de verstrekking en vergoeding van hulpmiddelen. Veranderingen in het verzekerde pakket, functiegerichte omschrijving van aanspraken en meer invloed van de zorgverzekeraar via de zorginkoop. Eén van der veranderingen die momenteel door zorgverzekeraars en hulpmiddelenleveranciers wordt voorbereid heet CLIQ.

CLIQ is een gemeenschappelijke taal voor hulpmiddelenzorg die indicatiestellers helpt om het beste hulpmiddel uit te zoeken. Zorgverzekeraars en hulpmiddelenleveranciers zijn druk in gesprek over de invoering van CLIQ.

Op donderdag 28 november wordt een informatiebijeenkomst gehouden voor leden van CG-Raad, Platform VG en patiëntenfederatie NPCF bij ECR De Keizershof, Van Vollenhovenlaan 451 3527 JK Utrecht. Deze locatie ligt naast de kantoorlocatie aan de Churchilllaan in Utrecht. Parkeren kunt u in de directe omgeving van het gebouw.

Naast een toelichting over CLIQ, verzorgd door Anneloes Sonneveldt werkzaam bij Zorgverzekeraars Nederland, krijgen we ook uitleg over de Hulpmiddelenwijzer van Vilans door Edith Hagedoren. We sluiten af met ruimte voor vragen over actuele ontwikkelingen in de hulpmiddelenvergoeding en –verstrekking. Daarvoor hebben we ook het ministerie van VWS en het CVZ gevraagd aanwezig te zijn.

Het programma voor de bijeenkomst luidt als volgt:
13.30 uur Ontvangst met koffie en thee
14.00 uur Aanvang bijeenkomst, welkom
14.10 uur Hebben gebruikers een klik met CLIQ?
15.00 uur pauze
15.15 uur Wegwijs in Hulpmiddelenland met de Hulpmiddelenwijzer
16.00 uur Ruimte voor vragen en delen van ervaringen vanuit de gebruiker
16.30 uur Einde bijeenkomst

> Kijk hier voor meer info en aanmelding

1 opmerking: