zaterdag 7 september 2013

Spreekuur sporthulpmiddelenSophia Revalidatie is in januari 2013 gestart met een speciaal spreekuur waar mensen terecht kunnen met vragen over hulpmiddelen en sporten, voor zowel de top- als de breedtesport. Denk hier bij aan vragen over speciale sportprothesen en sportorthesen. Het spreekuur is ook voor vragen over aanpassingen aan een (sport-)fiets of een (sport-)rolstoel. Het spreekuur staat onder leiding van revalidatiearts mw. drs. E. Jacobs en draait in samenwerking met Livit Orthopedie en De Haagse Hogeschool. Tijdens het eerste spreekuurbezoek (waarbij meerdere deskundigen aanwezig zijn) stellen we vast wat uw specifieke hulpvraag is. Als er aanvullend onderzoek noodzakelijk is, dan bestaat er via De Haagse Hogeschool opleiding Bewegingstechnologie de mogelijkheid om mede door inzet van studenten een uitgebreidere analyse van de hulpvraag te doen.

Financiering hulpmiddelen

De financiering van een hulpmiddel dat specifiek voor het sporten is vervaardigd of aangepast, is tot op heden vaak een uitdaging gebleken. De gemeente Den Haag heeft aangegeven sporten voor mensen met een beperking te willen stimuleren. Wanneer er uit dit spreekuur een concreet ontwerp voor een hulpmiddel volgt, dan zal hiervoor door de diverse betrokkenen een offerte worden opgesteld die zal worden voorgelegd aan de afdeling WMO van uw gemeente en/of uw reguliere zorgverzekeraar. Na ontvangst van een goedkeuring van de offerte, of nadat u zelf aangeeft garant te staan voor de betaling, kan worden overgegaan tot het aanmeten, vervaardigen en testen van het hulpmiddel.
 

Aanmelden

Spreekt het bovenstaande u aan? Aarzel dan niet om u aan te melden voor het spreekuur hulpmiddelen en sport en stuur een e-mail aan mw. drs. E. Jacobs.
Na uw aanmelding neemt mevrouw Jacobs telefonisch contact met u op om uw hulpvraag te verduidelijken en om een goede inschatting te maken van de benodigde deskundigen tijdens het spreekuur. Ook zal zij een afspraak voor een eerste spreekuurbezoek met u maken.


Bron: Sophia Revalidatie

1 opmerking: