woensdag 17 juli 2013

Nieuwe vereniging voor geamputeerden

Er komt samenwerking tussen organisaties die de belangen van geamputeerden behartigen. De oprichtingsvergadering van een nieuwe vereniging staat gepland op 12 oktober. Dat maakt de werkgroep ‘Wegen naar de toekomst’ bekend.

Stand van zaken
De voorlichting, ondersteuning en belangenbehartiging van mensen met een ledemaatamputatie of aangeboren verkorting van arm of been gebeurt op dit moment te versnipperd.
Daarom werd afgelopen februari de werkgroep ‘Wegen naar de toekomst’ opgericht. Daarin zitten vertegenwoordigers van de Landelijke Vereniging van Geamputeerden (LVvG), de Regionale Vereniging voor Geamputeerden (RVvG-Zwolle) en de Stichting Korter Maar Krachtig (KMK). Zij worden ondersteund door Jan Geertzen, voorzitter, (hoogleraar Revalidatiegeneeskunde UMCG), Marcel Conradi (directeur De Hoogstraat Orthopedietechniek), Frits Dingemans en Wietze Neef (onafhankelijke adviseurs van de Sesam Academie).
Het doel van de werkgroep is alle bestaande activiteiten te bundelen, zodat de dienstverlening aan geamputeerden verbetert en er voor externe partijen één aanspreekpunt komt namens alle geamputeerden. Samen kwamen ze er snel uit: er komt één nieuwe gezamenlijke vereniging met direct daaraan gekoppeld de stichting Korter Maar Krachtig. De besturen van LVvG, RVvG Zwolle en KMK hebben daarmee ook ingestemd. De werkgroep zoekt momenteel naar een kundig nieuw bestuur en werkt aan statuten en reglementen.

Opheffingsvergaderingen
De algemene ledenvergadering waarin de plannen zullen worden voorgelegd aan de leden van de RVvG en zij zich kunnen uitspreken over de opheffing van de vereniging op 15 juni 2013 in restaurant De Vrolijkheid in Zwolle. Een week later, op 22 juni, volgt een algemene ledenvergadering van de LVvG met hetzelfde doel in het gebouw van De Hoogstraat in Utrecht. Bij instemming wordt het ledenbestand van de beide verenigingen in principe automatisch overgedragen aan de nieuwe vereniging. Leden die niet mee willen gaan kunnen individueel direct opzeggen. Meer informatie over deze ontwikkelingen en de vergaderingen ontvangen de leden van beide verenigingen binnenkort van hun besturen.
De Stichting Korter Maar Krachtig draagt een gedeelte van haar activiteiten over aan de nieuwe vereniging, met uitzondering van het bestaande forum voor geamputeerden en enkele uitvoerende activiteiten (onder meer ampuvoetbal). De stichting wordt wel direct gekoppeld aan de nieuwe vereniging, die dezelfde naam zal gaan dragen.

Oprichtingsvergadering
De oprichtingsvergadering van de nieuwe vereniging staat gepland op 12 oktober 2013 in het revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Het wordt een feestelijke en informatieve dag met onder meer een ledenvergadering, een symposium en een informatiemarkt. Alle leden zullen een uitnodiging ontvangen. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Bron: KMK

1 opmerking: