woensdag 19 juni 2013

Sport en amputatie - proefschrift

Sport moet een vast onderdeel worden van revalidatieprogramma's voor patiënten die een arm- of beenamputatie hebben ondergaan. Dat zegt promovendus Mihai Bragaru.
Bragaru onderzocht de invloed van sportdeelname op mensen met een amputatie. Slechts 15 procent van de mensen met een beenamputatie en 57 procent van de mensen met een armamputatie sport meer dan vier uur per maand, blijkt uit het onderzoek.

Een amputatie van een ledemaat heeft meestal een negatieve impact op het psychosociale en fysieke welzijn. Kijkend naar de klinische data van de gemiddelde populatie, zou deze negatieve impact verminderd kunnen worden door regelmatig deel te nemen aan sport. Echter, er is weinig bekend over de invloed van sportdeelname bij mensen met een amputatie. Deze studie heeft als doel deze invloed en het percentage sportdeelname van deze mensen te identificeren.

Resultaten van een systematisch literatuuronderzoek liet zien dat mensen met een amputatie dezelfde voordelen van sport ervaren als de gemiddelde populatie. Desondanks sport slechts 15% van de mensen met een beenamputatie minstens 5 uren per maand, terwijl 57% van de mensen met een armamputatie minimaal 4 uren per maand sport.

In het algemeen hebben een slechte gezondheid, roken, een leeftijd hoger dan 60 jaren en een vasculaire oorzaak van de amputatie een negatief effect op sportdeelname. De wens om gezond te blijven, het plezier dat men krijgt van sporten en de psychosociale voordelen zijn de belangrijkste redenen om te beginnen en te blijven deelnemen aan sport. 
Daarnaast werden gebrek aan motivatie, ontoereikende faciliteiten, het trivialiteit door anderen en slechte gezondheid vaak als belemmeringen genoemd door deelnemers aan deze studie. Steun van familie, medesporters of zelfs vreemden kunnen de nodige stimulans geven om de het grootste gedeelte van de belemmeringen te overwinnen. 

Concluderend kan gezegd worden dat sport in het begin van het revalidatieproces geïntroduceerd dient te worden aan mensen met een amputatie en elk persoon een op maat gemaakt sportadvies zou moeten krijgen, afgestemd op persoonlijke belemmeringen en stimulansen.


Proefschrift

Mihai Bragaru is op 12 juni te Groningen gepromoveerd op zijn proefschrift 'Sports and amputation'.


Afbeelding: RUG

1 opmerking: