zaterdag 2 februari 2013

Ervaringskennis mensen met beperkingen onmisbaar

Mensen met een beperking mee laten denken over optimale participatie aan de samenleving. Dat is het uitgangspunt van het ZonMw-programma Disability Studies. Op 14 december 2012 presenteerde het programma zeven onderzoeken en twee publicaties. 


Onderzoeksgroep betrekken

 

Disability studies onderzoekt het leven van mensen met een beperking onderzoekt. Belangrijk daarbij is dat mensen met een beperking zelf meedenken en meewerken. Wat vinden zij zelf belangrijk in het leven? Wat is de rol van geven en nemen in de ziektebeleving van mensen met een chronische ziekte? En hoe houden mensen met langdurige psychotische verschijnselen zich staande, zonder daarbij professionele hulp te zoeken? Door dergelijke vragen te stellen, vult disability studies de traditionele blik op handicap en beperking aan Ć©n bekritiseert deze.
De onderzoeksresultaten onderbouwen de inzet om mensen met een beperking op een vanzelfsprekende manier deel te laten uitmaken van de samenleving. Disability studies hanteert verschillende manieren van kijken, onderzoeken en interpreteren. Zo ontstaat een beter zicht op de mix van onder andere sociale, politieke, economische en culturele invloeden op vraagstukken rond disability, zoals de kwaliteit van bestaan en het kunnen meedoen in de samenleving.
In Nederland bestaat Disability studies nog maar kort. Maar in de Verenigde Staten en Groot-BrittanniĆ« werd disability studies al in de jaren zeventig en tachtig gelanceerd.


Twee publicaties

 

Tijdens de slotconferentie van het onderzoeksprogramma Disability Studies op 14 december in Den Haag, zijn zeven onderzoeken uit het programma gepresenteerd, samen met twee publicaties.
In de essaybundel 'Kijk anders, zie meer’ laten jonge wetenschappers zien hoe een andere kijk op ‘disability’ een nieuw licht werpt op onderwerpen rond participatie en uitsluiting, van veranderingen in beleid of beeldvorming tot de betekenis van ervaringskennis voor een inclusieve samenleving.
De publicatie ‘Nooit geweten, nooit zo gemeten’ geeft een inkijkje in de studies. Onderzoekers vertellen over hun bijzondere methodieken en geven tips voor een wetenschappelijke aanpak die de betreffende groep intensief bij onderzoek betrekt. Hun verhalen worden aangevuld met indringende portretten – in woord en beeld – van mensen die meededen met het onderzoek. Beide publicaties prikkelen om anders te kijken, meer te zien en anders na te denken over leven met een beperking.

1 opmerking: